• head_banner_01

Shërbimi

Shërbimi

Kompania i përmbahet kulturës korporative të "integritetit, pragmatizmit, dobësisë dhe inovacionit", është e përkushtuar ndaj "cilësisë së pari dhe më e rëndësishmja" dhe përpiqet të ofrojë shërbime me cilësi të lartë për pronarët.Përpiquni t'i bëni klientët të kënaqur dhe gjithmonë besoni se kënaqësia e klientit është shumë më e rëndësishme se konkurrenca.Ne do t'u ofrojmë klientëve konsultime 24-orëshe të shërbimit teknik.Për materialet harxhuese të përdorura zakonisht, kompania jonë ka ndërtuar një depo të pjesëve të këmbimit për të zgjidhur probleme të ndryshme në funksionimin normal të pajisjeve.
Ne ofrojmë shërbime konsulence gjatë gjithë jetës për pajisjet dhe teknologjitë e përpunimit të lidhura pa pagesë, dhe ndihmojmë klientin në krijimin e skedarëve të të dhënave të menaxhimit të funksionimit të sistemit, rregulloreve të funksionimit dhe planit të mirëmbajtjes Organizimi

After sale service: andyyantai@yeah.net allok_yantai@yeah.net